Op ojs Het Scala mag je zijn zoals je bent

Kom kennismaken Door Open Solid
Ptf5980 Bewerkt

Veilige en rijke jenaplan-leeromgeving

Op ojs Het Scala bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij. We stimuleren ze zelf initiatieven te nemen en inspireren ze hun talenten optimaal in te zetten. Dat doen we in een veilige en rijke jenaplan-leeromgeving.

Highlights Background3
  • We ondernemen
  • We zijn nieuwsgierig
  • Logo Het Scala 2023 Rgb Beeldmerk2
  • We doen het samen
Onze school

Met elkaar en van elkaar

Ojs Het Scala is een Jenaplanschool. Dat betekent dat we meer doen dan alleen kennis overdragen.
ONS onderwijs is vooral gericht op individuele groei en gemeenschapsvorming. Op ojs Het Scala leren we met en van elkaar. Dat doe we het liefst in de driehoek kind – leerkracht – ouder/verzorger, omdat we ervaren dat we daarmee de groei en de ontwikkeling van onze kinderen bevorderen.

Ons onderwijs