Ons onderwijs

Het overdragen van kennis is op Het Scala het hoofddoel. Onze leerlingen moeten hun kerndoelen halen als het gaat om taal, lezen, schrijven, spellen en rekenen. En vanuit het jenaplanonderwijs doen we dat met een specifieke onderwijsmethode, waarin het opdoen van sociale en praktische vaardigheden centraal staat. Daarin zijn gesprek, spel, werk en viering belangrijke uitgangspunten.

Ptf5599

Gesprek

Op ojs Het Scala beginnen we de dag met een kringgesprek. We moedigen onze leerlingen aan om daar actief aan deel te nemen. Door het vertellen van een verhaal, door het uiten van een mening, door te vertellen over wat diegene is opgevallen in het nieuws. Maar ook door op de bijdragen van andere leerlingen te reageren. Door daarover vragen te stellen. Maar al te vaak leidt dat tot waardevolle reflectie en afspraken. Op deze wijze bevorderen we het gemeenschappelijke leerproces.

Ons jenaplanonderwijs gaat uit van de behoeften van onze leerlingen

Spel

Kinderen zijn van nature al intrinsiek gemotiveerd om te spelen. Het mooie is dat een kind die speelt, bijna ongemerkt heel veel kennis en ervaring opdoet. En spelen doet meer met en voor leerlingen. Spel geeft ze energie, spel draagt bij aan hun concentratievermogen. Maar ook zorgt spel voor sociale ontwikkeling en stimuleert het de creativiteit en verbeelding van kinderen. Verder vraagt deelname aan een spel om het samen maken van afspraken en regels. Daarmee is spel een belangrijk uitgangspunt in ons jenaplanonderwijs.

Werk

Vakken als taal, lezen, schrijven, spellen en rekenen plannen we op ojs Het Scala voornamelijk in op de ochtenden. Dat doen we zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen, zodat onze kinderen op hun eigen niveau kunnen leren, ongeacht hun groep. Voor de middagen staat het vak wereldori├źntatie op het rooster, vaak gecombineerd met themaonderwijs, projecten en workshops. Waar leerkracht de onderbouwkinderen nog helpt bij het plannen van taken, vullen en plannen de kinderen in de bovenbouw hun weektaak zelfstandig met een agenda.

Viering

Elke dag zijn er momenten en gebeurtenissen die het waard zijn om te vieren of te herdenken, hoe groot of klein ook. Een verjaardag, een bijzondere prestatie, een speciaal of een verdrietig moment. Ook daar kunnen kinderen van leren, in de vorm van elkaar aanmoedigen, stimuleren of zelfs steunen en troosten. Het uitgangspunt op Ojs Het Scala is dat kinderen zoveel mogelijk zelf idee├źn aandragen, waarbij de leerkracht een volgende en sturende rol heeft.

ONS onderwijs

Bij onderzoekend leren speelt naast kennisverwerving het opdoen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een belangrijke rol. Binnen een betekenisvolle omgeving stellen kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie en betrokkenheid antwoorden te vinden. Op ojs Het Scala noemen we dit ONS onderwijs: onderzoeken, nieuwsgierig, samen.

Reflectie op eigen gedrag en gemaakte keuzes staat centraal