Samen bereik je meer

Bij het bieden van uitstekend onderwijs in een inspirerende leeromgeving is de rol en inbreng van ouders en verzorgers onmisbaar. Op ojs Het Scala streven we ernaar jullie maximaal te betrekken bij het dagelijkse reilen en zeilen op school. Dit doen we door jullie goed te informeren over ONS onderwijs, samen te vieren, de talenten van ouders/verzorgers zoveel mogelijk te benutten en door jullie de mogelijkheid te geven je stem te laten horen.

Ptf6072

Schooltijden

Maandag8.30 – 14.30
Dinsdag8.30 – 14.30
Woensdag8.30 – 12.00
Donderdag8.30 – 14.30
Vrijdag8.30 – 12.00  Groep 1 t/m 4
8.30 – 14.30  Groep 5 t/m 8

Voorschoolse en naschoolse opvang

Op onze school kun je gebruik maken van de voorschoolse en naschoolse opvang door Partou. Bekijk hiervoor de website van Partou.

Onze schoolgids én meer

In onze schoolgids staat alles wat je moet en wilt weten over ojs Het Scala. Hieronder vind je alle belangrijke downloads voor jou als ouder.

Wave
  • Vanzelfsprekend heeft ojs Het Scala een Medezeggenschapsraad (MR), waarmee het goed en prettig samenwerken is. De MR fungeert als belangrijk en gewaardeerd klankbord en bestaat uit betrokken ouders en teamleden van onze school. Onze MR is kritisch vanuit betrokkenheid en controleert en helpt onze school om nog beter te worden.

    Voor meer informatie over de MR op ojs Het Scala verwijzen wij je naar de voorzitter, te bereiken via mr@hetscalakampen.nl.

  • Samen met vijf collega-scholen behoort ojs Het Scala tot de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle zes MR’en, te weten één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De GMR fungeert als gesprekspartner voor het bestuur van de Stichting OOK.

  • We zijn blij dat we op ojs Het Scala een zeer actieve ouderraad hebben. Die neemt het onderwijsteam erg veel werk uit handen met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, de voorjaarsworkshop, de avondvierdaagse, culturele uitstapjes en activiteiten in de laatste schoolweek. Ook coördineert de ouderraad het hulpouderschap. Om al deze activiteiten ook financieel in goede banen te leiden, vraagt de ouderraad een jaarlijkse vrijwillige bijdrage per schoolgaand kind, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.

    Voor meer informatie over de Ouderraad op ojs Het Scala verwijzen wij je naar de schoolgids.

  • Ojs Het Scala maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Met zes scholen en zes onderwijsconcepten kiest OOK voor écht openbaar en buitengewoon divers. Van vertrouwd traditioneel tot verrassend vernieuwend; elke school is uniek. Bij ons ben je welkom zoals je bent, met al je eigenheid en talent. Bij OOK geloven we dat je ontdekt wie je bent door met en van anderen te leren. Daarom is er op de OOK-scholen ruimte voor eigenheid en nieuwsgierigheid. OOK draait om samen. Want met elkaar zetten we grotere stappen. Verschil verbindt.

    Voor meer informatie over de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen verwijzen wij je naar de website.

Ptf5697 Bubbles roze