Jij mag zijn zoals je bent

Zelf het initiatief leren nemen. Je talenten optimaal inzetten. Positief kritisch zijn op wat je om je heen hoort en ziet gebeuren. Dat is hoe we op ojs Het Scala onze leerlingen voorbereiden op hun plek in de maatschappij. We stimuleren ze hun eigen talenten te benutten, en te leren leren. We bieden ze rust en structuur en een veilige en rijke leeromgeving waarin je mag zijn zoals je bent.

Ptf5846

Spel, werk, viering en gesprek

Op ojs Het Scala sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind, waarbij er plezier is in leren. We doen een beroep op de vaardigheden, de creativiteit en de zelfontplooiing van onze kinderen. Dat doen we door ze met elkaar te laten spreken, te spelen en te onderzoeken. En vooral ook door te reflecteren op hun eigen gedrag en hun gemaakte keuzes.

Op ojs Het Scala gaan we uit van de kwaliteiten en talenten van onze kinderen. Maar de inbreng van ons team en de ouders en verzorgers van onze kinderen is minstens zo belangrijk. Want ook dat is Jenaplanonderwijs; ouders/verzorgers aanmoedigen om actief te participeren. Op ojs Het Scala werken we daarom het liefst in de driehoek kind – leerkracht – ouder/verzorger. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een gezamenlijke inzet van ouders/verzorgers en school de groei en ontwikkeling van onze kinderen bevordert.

We leren onze kinderen hun eigen unieke leerpad te ontdekken

Vertrouwenspersoon

Op ojs Het Scala willen we dat onze kinderen onze school beleven als een veilige plek. Het is tenslotte een plek waar ze dagelijks komen, waar ze leren, delen, spelen en zichzelf kunnen en mogen zijn. We leren onze kinderen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan. Toch kan er een situatie ontstaan waardoor een kind even extra gezien of gehoord wil worden. Een situatie op school, of een privésituatie. Voor die kinderen is het fijn dat wij op ojs Het Scala twee vertrouwenspersonen hebben. De gegevens zijn te vinden in de schoolgids.